تماس با ما

مدیر طراحی و فنی :

مجید دشتبانی

همراه : ۰۸۶ ۴۵۸۹ – ۰۹۳۸

ایمیل : majid@dashtbani.ir

ایمیل : dashtbani@gradweb.ir

 

مدیر بازرگانی :

مهدی قدیمی

همراه : ۲۳ ۱۶ ۲۷۳ – ۰۹۱۲

ایمیل : ghadimi@gradweb.ir

تیم فنی :
—————————————-
علیرضا بخششی

همراه : ۰۹۳۸۲۵۹۷۰۴۹

ایمیل :
—————————————-
سمیرا بیگی

همراه :

ایمیل :
—————————————-
سمانه جهانگیریان

همراه :

ایمیل :
—————————————-
شاهین میرشکاری

همراه : ۰۹۱۲۴۵۸۸۹۱۳

ایمیل :
—————————————-